Критики Смирнова часто вказують на його спільне фото з Портновим