«Якщо б вони там залишалися ще певний період часу, то їх там би фізично вже не було»