Гранична чисельність працівників Центру становить 52 особи