«Головна відмінність підходів цієї освіти з наявною в Україні – кореляція з кар’єрою офіцера, коли отриманню вищого звання і призначенню на вищу посаду передує обов’язкове підвищення рівня військової освіти»