«Росія послідовно провокувала голод в країнах Африки та Азії, які традиційно імпортували значні обсяги українського продовольства»